Bedrijfsongeval en rechtsbijstandverzekering.

 

Behandeling zaak overnemen van rechtsbijstandverzekering:

Wij worden vaak gevraagd om de behandeling van letselschades over te nemen van de rechtsbijstandverzekering aangezien de rechtsbijstandverzekering volgens de cliënt te weinig voor hen doet. De behandelaar zit te ver weg en heeft te weinig tijd voor uw zaak. Ook is een veelgehoorde klacht dat men het te druk heeft en de behandelaar teveel zaken heeft. Dit loopt in de pas met het voortdurend wisselen van de behandelaars omdat de eerdere behandelaar overspannen / ziek thuis zit dan wel de behandelaar een andere baan gevonden heeft.

Neem er ook geen genoegen mee als de behandelaar zegt dat uw zaak geen haalbare kaart is of als men stelt dat er geen dekking is voor uw zaak. Dat zijn de standaardmethoden om snel van de zaak af te komen.

Om al die redenen zijn veel mensen ontevreden over een rechtsbijstandverzekering en niet alleen bij de behandeling van letselschadezaken.

Wij kunnen de behandeling van de zaak overnemen, zeker als de aansprakelijkheid erkend is.  Vaak kan dat met behoud van dekking van de rechtsbijstandverzekering hetgeen handig is in het geval er toch geprocedeerd dient te worden. Ook de rechtsbijstandverzekeraar had in dat geval immers moeten procederen en bij een procedure kunt u zelf uw advocaat kiezen. U verliest derhalve (let hierbij op uw polis) niets en ook geen dekking voor procedures. U heeft alleen maar te winnen. Immers, eindelijk wordt uw zaak wel behandeld. Bel ons op nummer: 0478 – 521070.

Second opinion:

Een veel gehoorde klacht is tevens dat de rechtsbijstandverzekeraar al snel zegt akkoord te gaan met een aangeboden bedrag. U als slachtoffer van een bedrijfsongeval kunt dit laten controleren controleren. Dat kan door een second opinion bij de verzekeringsmaatschappij aan te vragen en Mr. R.H.A. Julicher als letselschadeadvocaat in bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen de stelling van de rechtsbijstandverzekering te laten controleren.

Neem contact met ons op via het telefoonnummer: 0478 – 521070 of via het contactformulier en wij bespreken met u hoe u dit dient aan te pakken.

Voorbeelden van rechtsbijstandsverzekeraars op letselschadegebied, zijn:

ARAG, Interpolis, Achmea, ASR, Centraal Beheer Achmea, DAS, Nationale Nederlanden, BLG Wonen, Univé.