maart 24, 2015 News 1 reactie

LetselschadenieuwsLetselschade-advocaat-whiplash7

Nieuws over letselschades door Mr. Rob Julicher van Julicher & Meijer Advocaten. Wij claimen uw schadevergoeding.

Nieuws uitspraak 4 december 2014:
Dronken fietser toch 50% vergoed. Omkeringsregelsregel van toepassing op dronken fietser.
Aanrijding bij nacht, tussen een (onopvallende) politieauto, die auto achtervolgt en een fietser, die onder invloed van alcohol is en geen voorrang verleent. Verzekeraar heeft aansprakelijkheid ex art 185 WVW erkend en stelt eigen schuld op 50%. De rechtbank overweegt dat vast staat dat fietser onder invloed van alcohol verkeerde (0.92 milligram), waarmee hij de norm van art. 8 WVW heeft overtreden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 april 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AR8876) overwogen dat deze norm specifiek strekt tot het voorkomen van verkeersongevallen. Dit specifieke gevaar heeft zich verwezenlijkt in de vorm van de aanrijding tussen benadeelde en de politieauto. Dit betekent dat de omkeringsregel van toepassing is. De rechtbank ziet geen aanleiding om meer dan 50% van de schade ten laste van de verzekeraar te brengen. Noch de causale verdeling, noch de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 BW geven daartoe aanleiding.

lees meer

Written by Eijdems