Eigen schuld slachtoffer verkeersongeval / bedrijfsongeval

Eigen schuld kan het bedrag aan schadevergoeding drukken:

Op het moment dat het slachtoffer zelf een (juridisch) verwijt te maken valt spreekt men van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer. Denk hier bijvoorbeeld aan de fietser die niet goed uitkijkt of risico’s neemt en tegen een paaltje of ander obstakel rijdt. In geval van eigen schuld zal er een verdeling plaatsvinden van de schadevergoeding over de verschillende partijen. Hierbij zal door partijen de mate van eigen schuld worden vastgesteld. Als partijen hier in onderling overleg niet uit komen dan kan dit ook aan de rechter worden voorgelegd en in een gerechtelijke procedure worden vastgesteld.
Dit kan eventueel ook in een zogenaamde deelgeschillenprocedure (een korte snelle procedure om het onderhandelingsproces op gang te helpen).Om een voorbeeld te geven: bij een verdeling van bijvoorbeeld 75% – 25% komt bijvoorbeeld 25% van de schade voor rekening van het slachtoffer zelf, dit is dus het gedeelte “eigen schuld”.De verdeling betreft in beginsel de volledige schadevergoeding dus behalve de concrete materiele en immateriele schade ook de buitengerechtelijke kosten, de kosten van medische informatie, de kosten van de in te schakelen medisch adviseur enz. enz.