Betalend en toevoeging in de letselschade

 
Betalend:
Wanneer de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij wordt erkend, komen de (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand in beginsel voor rekening van die tegenpartij. Ongeacht door wie het verhaal van letselschade wordt behandeld. Op dat moment vindt er wel een toetsing plaats aan de dubbele redelijkheidstoets die wij u graag uitleggen. Ook kan het zijn dat u een gedeelte eigen schuld heeft aan het ongeval. In dat geval dient u ook een deel van de advocatenkosten enz. zelf te dragen.

Als de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de wederpartij of de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij dan dient het honorarium alsmede andere kosten zoals medische adviseurs, griffierechten enz. van de Rechtsbijstandverleners betaald te worden door de cliënt op basis van het voor de advocaat / letselschadekantoor gebruikelijke wijze.

Toevoeging / gesubsidieerde rechtsbijstand door Letselschadeadvocaten:
Advocaten kunnen eventueel op basis van gefinancierde rechtsbijstand werken waarbij de overheid de advocatenkosten grotendeels betaald, waardoor de kosten voor het slachtoffer, de cliënt, in eerste instantie beperkt kunnen worden tot een eigen bijdrage.

Vraag uw advocaat ernaar en kijk voor voorwaarden zoals inkomens- en vermogenseisen op de website http://www.rvr.org/ 

Algemeen:
Vraag steeds bij de rechtsbijstandverlener na op welke wijze honorarium wordt vastgesteld en is opgebouwd en kom zulks goed overeen.